ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ

FAQ

ପ୍ରାୟତଃ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ

ଆପଣ ଏକ କାରଖାନା କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କି?

ରପ୍ତାନିର ସମୃଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଆମେ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ହେଡସେଟ୍ ଏବଂ ଆସେସୋରିଜ୍ କାରଖାନା |

ଆପଣ OEM, ODM ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କି?

ହଁ, ଆମେ OEM, ODM ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବା |

ତୁମର ମୂଲ୍ୟ କ’ଣ?

ମୂଲ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଦୟାକରି ଇମେଲ ପଠାନ୍ତୁ |sales@inbertec.comମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ

ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ଅଛି କି?

ହଁ, ଚାଲୁଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଡର ପରିମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅର୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ କରୁ |ଯଦି ଆପଣ ପୁନ ell ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ, ଦୟାକରି ଇମେଲ୍ ପଠାନ୍ତୁ |sales@inbertec.comଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ

ଆପଣ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯୋଗାଇ ପାରିବେ କି?

ହଁ, ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କନଫର୍ମନ୍ସ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା |ବୀମା;ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |

ଆପଣଙ୍କର ହେଡସେଟ୍ ର ଡାଟାସିଟ୍ ଏବଂ ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ ଅଛି କି?

ହଁ, ଆପଣ ଇମେଲ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ |support@inbertec.comଡାଟାସିଟ୍, ୟୁଜର୍ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ technical ଷୟିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ |

ହାରାହାରି ସୀସା ସମୟ କ’ଣ?

ନମୁନା ପାଇଁ, ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରାୟ 1 ~ 3 ଦିନ ଅଟେ |ବହୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ, ଜମା ଦେୟ ପାଇବା ପରେ ଲିଡ୍ ସମୟ 2 ~ 4 ସପ୍ତାହ ଅଟେ |ଲିଡ୍ ସମୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ (1) ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଜମା ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଏବଂ (2) ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ଆମର ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅନୁମୋଦନ ଅଛି |ଯଦି ଆମର ଲିଡ୍ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସମୟସୀମା ସହିତ କାମ କରୁନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ବିକ୍ରୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ |ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏହା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |

ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଦେୟ ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି?

ଟେଲିଗ୍ରାଫିକ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି |ଆମେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପେପାଲ୍, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ |

ଉତ୍ପାଦ ୱାରେଣ୍ଟି କ’ଣ?

24 ମାସ ମାନକ ୱାରେଣ୍ଟି |

ଆପଣ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରାପଦ ବିତରଣର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି କି?

ହଁ, ଆମେ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚମାନର ରପ୍ତାନି ପ୍ୟାକେଜିଂ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିପଜ୍ଜନକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବ valid ଧ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିପର୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଶେଷ ବିପଦ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁ |ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଏବଂ ଅଣ-ମାନକ ପ୍ୟାକିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ନେଇପାରେ |

ସିପିଂ ଫି ବିଷୟରେ କିପରି?

ପରିବହନ ସାମଗ୍ରୀ ଆପଣ ବାଛିଥିବା ଉପାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି |ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସାଧାରଣତ the ଦ୍ରୁତତମ କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଉପାୟ |ସମୁଦ୍ର ମାଲ ଦ୍ large ାରା ବୃହତ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମାଧାନ |ପ୍ରକୃତରେ ମାଲ ପରିବହନ ହାର ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣ, ଓଜନ ଏବଂ ମାର୍ଗର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ତେବେ ଦିଆଯାଇପାରିବ |ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |sales@inbertec.comଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ